„Gorzka zatoka” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

  • Wiersz z gatunku  refleksyjnej liryki wyznania.
  • Stanowi też przykład bezpośredniego zwrotu do adresata.
  • Kobieta, nadawca pragnie miłości i opieki mężczyzny.
  • Czuje się bez tego uczucia jak „topielica”.
  • Ofiarowaną jej miłość traktuje jako ratunek, wybawienie od cierpień.
  • Podmiot liryczny można utożsamić z samą poetką.
  • Odbiorca został wskazany przez apostrofę i jest nim marynarz/siłacz.
  • Wzbudza w kobiecie pozytywne uczucia, a świadczą o tym epitety o pozytywnym zabarwieniu (szeroki, wesoły, nieulękły).
  • Nastrój wiersza kierunkują uczucia, zachwyt mężczyzną.
  • Utwór należy postrzegać jako miniaturę poetycką o miłości, erotyk.

Szeroki, wesoły, wysoki,
nieulękły marynarzu siłaczu!
Wyłowiłeś mnie z mego płaczu
jak syrenę z gorzkiej zatoki