„Do Hanny” Jana Kochanowskiego

 • Gatunkowo jest to fraszka.
 • Ma charakter obyczajowy, stanowi przykład zwrotu do adresata, liryki bezpośredniej.
 • Składa się jedynie z dwóch wersów.
 • Tematem jest nieczułość i obojętność kobiet, życie dworskie, obyczaje i miłość.
 • Jest pewnego rodzaju prośbą zakochanego, by przychylniej spojrzała na jego zaloty.
 • Jest to więc utwór niejako zalotny.
 • Fraszka ma formę apostrofy, czyli zwrotu do adresata.
 • Wiersz sylabiczny, składa się z 2 wersów.
 • Każdy liczy po 13 sylab.
 • Występują rymy żeńskie, niegramatyczne.
 • Poeta zastosował wspomnianą apostrofę (zwrot do Hanny), metaforę (np. „w sercu twardy krzemień”) oraz epitety (np. twardy krzemień”).

Na palcu masz dyjament, w sercu twardy krzemień,
Pierścień mi, Hanno, dajesz, już i serce przemień!