„Psalm 150” Jana Kochanowskiego

  • Psalm pochwalny, składa się z 3 czterowersowych strof.
  • Tematem utworu jest wielkość Stwórcy.
  • Podmiotem lirycznym jest człowiek zachwycony wielkością i dobrocią Boga.
  • Dziękuje Bogu za potęgę, świętość, wielkość, podkreślając że można to czynić modlitwą, tańcem, śpiewem czy grą na instrumentach.
  • Podkreśla, że wszyscy powinni wyrażać uwielbienie, poucza jak należy to czynić.
  • Odbiorcą sa wszyscy wierzący chrześcijanie.
  • Poeta zastosował anaforę (np. „Chwalcie”), wyliczenia (np. „”trąbami”, „lutniami”, „cymbały”), wykrzyknienia (np. ” Chwalcie Pana/Chwalcie Pana/Chwalcie z mocy, chwalcie Go”), hiperbolę (np. „ogromnymi trąbami”), epitety (np. „wesołymi cymbały”).

Laudate Dominum in sanctis Eius

Chwalcie Pana z Jego świątobliwości,

Chwalcie Pana z Jego wielkiej możności,

Chwalcie z mocy, chwalcie Go

 

Z dziwnej wielkości Jego!

Chwalcie Pana ogromnymi trąbami,

Chwalcie Pana przyjemnymi lutniami,

Chwalcie bębny, chwalcie Go

 

Kołem tańca pięknego!

Chwalcie Pana i harfą, i regały,

Chwalcie Pana wesołymi cymbały!

Wszelka rzecz, która żywię,

Wyznaj Pana chętliwie!