Gotycyzm w sztuce

  • Inaczej nazywany neogotykiem.
  • Nawązywał do budowli średniowiecznych.
  • Popularnośc zdobył w Anglii i w Niemczech.
  • Potraktowano go tam jako styl narodowy.

Najbardziej znane  budowle w tym stylu to:

  • Budynek parlamentu brytyjskiego w Londynie,

  • Budynek parlamentu węgierskiego w Budapeszcie,

  • Uniwersytet Yale w USA,

  • Zamek w Kórniku, w Polsce,

  • Pałac Krasińskich w Opinogórze.