Podróż romantyczna

  • Zainteresowanie życiem innych narodów spowodowalo zainteresowanie podróżami.
  • Odkrywano w ten sposób nowe, nieznane przestrzenie.
  • Był to także sposób na życie, ucieczka od monotonii i niezwykła przygoda.
  • Romantycy odkryli na nowo topos człowieka wędrujacego (homo viator).
  • Romantyczna podróż to nie tylko przemierzanie pewnych odległości, ale także czynność psychiczna.
  • Ta wędrówka duchowa ma moc oczyszczajacą i jest dla romantyków niezwykle istotna.
  • Pojawiają się w tym okresie bohaterowie typu: pielgrzym, emigrant, podróżnik, tułacz, wędrowiec.
  • Modne było wówczas podróżowanie na Daleki Wschód, bowiem kultura wschodnia stanowiła niejako przeciwstawienie dla filozofii Zachodu.
  • Odwiedzano Ziemię Świętą, Chiny, Japonie, a efektem byly listy i dzienniki.
  • Z motywem podróży wiąże się egzotyzm i orientalizm.