Gotyk [kilka charakterystycznych cech]

 • Funkcjonował od połowy XII wieku do początków XVI wieku.
 • Znalazły zastosowanie w budownictwie sakralnym i świeckim (zamki, mury i kamienice miejskie).
 • Nazwa wywodzona jest od germańskiego plemienia Gotów.
 • Powstawały w tym stylu strzeliste budowle.
 • Miały lekką konstrukcję.
 • Podpierały je przypory i łuki przyporowe.
 • Okna duże z witrażami.
 • Wiele zewnętrznych dekoracji.
 • Charakterystyczne było malarstwo ołtarzowe, tablicowe, iluminatorstwo.
 • Postaci były smukłe i idealne.
 • Zaczęto stosować perspektywę.
 • W rzeźbie oddawano gesty, zróżnicowaną mimiką i dynamizm.