Gotyzm

  • Styl architektoniczny.
  • Jego cechą charakterystyczna jest nawiązanie do budowli średniowiecznych.
  • Reprezentują go głównie kościoły i duże rezydencje arystokratyczne.