College de France

  • Uczelnia z grupy najsłynniejszych na świecie.
  • Powstała w 1530  roku.
  • Jej założycielem był Francuski król – Franciszek I.
  • Usytuowana we Francji, w Paryżu.
  • Główne założenie tej uczelni to zdobywanie wiedzy, a nie stopni naukowych.
  • W latach 1840-1844 Adam Mickiewicz był tam wykładowcą literatury słowiańskiej.