Gradacja

  • Stopniowanie.
  • Figura stylu artystycznego polegająca na szeregowaniu wyrazów, wyrażeń, zwrotów lub zdań o coraz silniejszej lub coraz słabszej wartosci uczuciowej lub znaczeniowej.
  • Taka figura stylistyczna służy wzmocnieniu ekspresywności wypowiedzi.