Głośnia

  • Szczelina, otwór, szpara między brzegami wiązadeł głosowych.
  • Wiązadła głosowe, przymocowane do ruchomych chrząstek, mogą się zbliżać do siebie lub oddalać.
  • Zmieniają tym samym kształt i wielkość głośni (szczeliny), co ma istotny wpływ na zróżnicowanie głosek.