Graficzne przedstawienie zdań złożonych współrzędnie

Zdania złożone  współrzędnie można przedstawić w następujący sposób graficzny:

Drzewa szumią około domu i szemrze ulewa. (Łączne)

zdania współrzędnie złożone łączne wykres

Julka jest zdolna i uczy się bardzo dobrze. (Łączne)

zdania współrzędnie złożone łączne wykres

Ty się śmiejesz, a mnie jest smutno. (Przeciwstawne)

zdania współrzędnie złożone przeciwstawne wykres

Uczniowie byli bardzo zmęczeni, ale chcieli zakończyć pracę. (Przeciwstawne)

zdania współrzędnie złożone przeciwstawne wykres

Umrzem lub zwyciężym!  (Rozłączne)

zdania współrzędnie złożone rozłączne wykres

Pojadę na obóz do Poronina albo będę wypoczywał w domu. (Rozłączne)

zdania współrzędnie złożone rozłączne wykres

Nie znam twojego adresu, więc nie mogłem wysłać zaproszenia. (Wynikowe)

zdania współrzędnie złożone wynikowe wykres

Uczyłam się pilnie, dlatego dobrze zdałam egzamin. (Wynikowe)

zdania współrzędnie złożone wynikowe wykres