Groch z gazetą

Podczas II wojny światowej sprzedawane były gazety, chociaż Niemcy zrzucali z wieży, zabijając harcerzy przez Ślązaków.