Wynik

Polska podczas rozbicia dzielnicowego była bardzo rozbita.