Grot strzałowy

Człowiek pierwotny posługiwał się takimi narzędziami jak grot strzałowy.