Trwać [synonimy]

  • Potrwać.
  • Trzymać.
  • Być.
  • Utrzymywać się.
  • Przetrwać.
  • Dłużyć się.
  • Ciągnąć się.
  • Istnieć.
  • Powtarzać się.
  • Przeciągać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]