Grubianin [synonimy]

  • Ordynus.
  • Gbur.
  • Cham.
  • Nieokrzesaniec.
  • Prostak.
  • Żłób.
  • Dzikus.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]