Gruchała Janusz

 Janusz Gruchała
(1954)

Badacz literatury renesansu i baroku.

Profesor UJ w Krakowie.

Zajmuje się edytorstwem naukowym tekstów literackich.

Interesuje sie poezją barokową, historią książki.

Szczególnie bliski jest mu okres  XV–XVII w., piśmiennictwo religijne XVI–XVII wieku.

Wykładowca Warburg Institute w Lon­dy­nie, Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel oraz uniwersytetów w Bochum, Padwie, Wiedniu, Piliscaba i Braga.