Gruntowny [wyrazy przeciwstawne]

  • Gruntowny, obejmujący całość, całkowity, dokładny, zupełny, dogłębny.
  • Przeciwstawne:
    • pobieżny,
    • powierzchowny,
    • niedokładny.