Grzać [wyrazy przeciwstawne]

 • Grzać, podwyższać temperaturę, czynić cvoś cieplejszym, wydzielać ciepło.
 • Przeciwstawne:
  • chłodzić,
  • ochładzać,
  • schładzać,
  • studzić,
  • oziębiać,
  • ziębić.