Grupa podmiotu

  • Podmiot wraz z wyrazami, które go określają.
  • Podmiot stanowi człon nadrzędny.