Grupa przydawki

  • Przydawka wraz z wyrazami, które ją określają.
  • Przydawka jest członem nadrzędnym w takiej grupie.