Gwary ekspresywne

  • Grupa gwar środowiskowych, głownie studenckich, uczniowskich, które kształtują się w stosunkach koleżeńskich.
  • Służą wyrażaniu swoistej postawy wobec życia, szerzeniu żartu językowego.
  • Dają też okazję do wykazania fantazji i pomysłowości słownej.