Gwary tajne

  • Grupa gwar środowiskowych.
  • Obejmuje przede wszystkim gwary środowisk przestępczych, zwane także żargonem.
  • Służą przekazywaniu szyfrowanych informacji.
  • Ich cechą charakterystyczną jest szybka wymienność słownictwa.
  • Neologizmy słowotwórcze i zmiana znaczeń wyrazów powszechnie używanych to sposoby szyfrowania treści w tych gwarach.