Gwary zawodowe

  • Najliczniejsza grupa gwar środowiskowych.
  • Obejmuje gwary poszczególnych grup zawodowych.
  • Służą przede wszystkim uzupełnianie zasobu nazw języka ogólnonarodowego terminami wyspecjalizowanymi, potrzebnymi w pracy.
  • Na słownictwo tych gwar składają się terminy specjalne oraz wyrażenia języka potocznego danej grupy zawodowej.