Idiom [idiomatyzm]

  • Wyraz, wyrażenie, zwrot właściwe tylko danemu językowi.
  • Nie istnieje możliwość jego dosłownego przetłumaczenia na inny język.

  • W jezyku polskim idiomatyzm jest zjawiskiem frazeologicznym stałym, np. umywać ręce, rzucić okiem.
  • W róznych językach są idiomatyzmy o takim samym znaczeniu co w polskim, lecz w innym związku frazeologicznym.
  • Tłumacząc takie idiomatyzmy na jezyk polski należy je zastępować idiomatyzmami polskimi.