Mąż (Hrabia Henryk) [„Nie-Boska komedia”]

 • Bohater, której osobowość kreowana jest na postać tragiczną.
 • Czytelnik poznaje go jako romantycznego poetę, który stara się prowadzić normalne życie.
 • Zawiera ślub, rodzi mu się syn.
 • Okazuje się, że prawdziwe życie Męża toczy się w jego wyobraźni.
 • Ona kieruje poetą, pokazując jak mogą realizować się jego marzenia.
 • Wyobraźnia jest więc odpowiedzialna za fałsz ziemskiego życia.
 • Nie potrafi być takim człowiekiem, jak kreuje w poezji.
 • Obala w ten sposób mit romantycznego poety.
 • Anioł kierunkuje myśli Henryka ku żonie i synowi oraz miłości bliźniego.
 • Henryk nie wybiera żadnego ze wskazań, a usiłując pisać o miłości [przekreśla szanse na jej przeżycie i poznanie.
 • Zbrodnią Henryka jest łamanie obietnic, zdrada, żądza sławy, chęć przewodzenia arystokracji.
 • Ma świadomość ułomności swojej klasy, krytykuje ją.