Grzać się [synonimy]

  • Rozgrzewać się.
  • Zagrzewać się.
  • Wygrzewać się.
  • Prażyć się.
  • Piec się.
  • Opalać się.
  • Nagrzewać coś sobie.
  • Naświetlać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]