Grzechy kamieniarzy [ortograficzne]

Odwiedziny na cmentarzach to hołd składany tym, których wśród nas już nie ma, czas refleksji nad przemijaniem, ale także możliwość zaobserwowania pomyłek, w tym przypadku kamieniarzy. To prawda, że i ortografia zmienia się na przestrzeni lat, przykładem może być Jakub, pisany do 1956 roku przez „Ó”, na zasadzie  spojrzenia na język angielski Jacob.  Na jednej z kieleckich nekropolii znaleźliśmy przykład niedopatrzenia i błędu ortograficznego. Imię Natalia piszemy przez „i” krótkie (a nie „j”!). W 1969 roku też tak było.