Grzecznie [synonimy]

  • Uprzejmie.
  • Usłużnie.
  • Układnie.
  • Szarmancko.
  • Uniżenie.
  • Posłusznie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]