Grzebać [synonimy]

  • Chować.
  • Sprawiać pogrzeb.
  • Składać na wieczny spoczynek.
  • Odprowadzać na cmentarz.
  • Osierocić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]