Grzęda [synonimy]

  • Grządka.
  • Rabata.
  • Klomb.
  • Kwietnik.
  • Murawa.
  • Gazon.
  • Tyczka dla kur kur (w kurniku).

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]