Gubić [synonimy]

  • Zagubić.
  • Podziać.
  • Zawieruszać.
  • Zostawiać.
  • Zaprzepaszczać.
  • Zapominać.
  • Posiać.
  • Tracić.
  • Pozostawiać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]