Gust [synonimy]

  • Smak.
  • Zmysł.
  • Poczucie.
  • Tendencja.
  • Upodobanie.
  • Moda.
  • Styl.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]