Guzdrała [synonimy]

  • Grzebała.
  • Maruda.
  • Babrała.
  • Guzdralski.
  • Flegmatyczny.
  • Opieszały.
  • Kunktator.
  • Niedołęga.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]