Gwałtowność [synonimy]

  • Popędliwość.
  • Zapalczywość.
  • Zapał.
  • Gniew.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]