Gwarancja [synonimy]

  • Poręka.
  • Zabezpieczenie.
  • Rękojmia.
  • Ubezpieczenie.
  • Asekuracja.
  • Zastaw.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]