Gwizdać [synonimy]

  • Świstać.
  • Świergotać.
  • Śpiewać.
  • Świergolić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]