Gwóźdź [synonimy]

  • Ćwiek.
  • Hacel.
  • Sztyft.
  • Szpilka
  • Hak.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]