Haft [synonimy]

  • Wyszycie.
  • Wyszywanie.
  • Mereżka.
  • Aplikacja.
  • Szew.
  • Koronka.
  • Wzór.
  • Ornament.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]