Hałas [synonimy]

  • Wrzawa.
  • Gwar.
  • Rozgwar.
  • Zgiełk.
  • Dźwięk.
  • Krzyk.
  • Kakofonia.
  • Harmider.
  • Stukot.
  • Huk.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]