Hałasować [synonimy]

  • Napełniać  gwarem.
  • Robić hałas.
  • Wszczynać tumult, raban.
  • Rwetes.
  • Robić zgiełk.
  • Krzyczeć.
  • Szumieć.
  • Huczeć.
  • Stukać.
  • Dźwięczeć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]