Handel [synonimy]

  • Obrót.
  • Transakcja.
  • Wymiana.
  • Kupno.
  • Sprzedaż.
  • Zakup.
  • Przetarg.
  • Licytacja.
  • Aukcja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]