Handlować [synonimy]

  • Zajmować się handlem.
  • Prowadzić sklep.
  • Uprawiać sprzedaż.
  • Kupczyć.
  • Frymarczyć.
  • Kramarzyć.
  • Spekulować.
  • Sprzedawać.
  • Kupować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]