Haniebny [synonimy]

  • Sromotny.
  • Skandaliczny.
  • Niesławny.
  • Kompromitujący.
  • Poniżający.
  • Obelżywy.
  • Zhańbiony.
  • Niehonorowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]