Hańba [synonimy]

  • Niesława.
  • Wstyd.
  • Ujma.
  • Kompromitacja.
  • Obraza.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]