Grzegorz Patriarcha [patron chrześcijański]

 • Urodził się w 330 roku.
 • Był teologiem, humanistą i poetą.
 • Był pierwszym patriarchą Konstantynopola.
 • W pewnym momencie zrzekł się godności metropolity poświęcił się w samotności kontemplacji i pracy pisarskiej.
 • Do dziś ocalało 245 poematów jego autorstwa.
 • Pisał w nich o tajemnicach wiary i przeżyciach mistycznych.

 • Imię Grzegorz pochodzi od greckiego słowa gregorios = szybki, zręczny, gorliwy, pilny.
 • Święty Grzegorz jest patronem:
  • bazylianów,
  • poetów.
 • Dzień św. Grzegorza to 2 stycznia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]