Kultura baroku

  • Barok, epoka i styl w latach 1590-1740 (w Polsce do 1760).
  • Różnorodność i kontrastowość kultury.
  • Teatralność świata (misteria, jasełka).
  • Wpływ triumfującego po soborze trydenckim Kościoła katolickiego i monarchii absolutnej.
  • Upadek szkolnictwa przejętego głównie przez jezuitów (teologia, łacina, retoryka).
  • Sztuka – dojście do głosu indywidualizmu artysty, którego dzieła odwołują się do uczuć i emocji odbiorcy.