Grzegorz Wielki [patron chrześcijański]

 • Urodził się w Rzymie około 540 roku w rodzinie patrycjuszów.
 • Zdobył gruntowne wykształcenie.
 • Jako urzędnik robił karierę, aż objął urząd prefekta Rzymu.
 • Po pewnym czasie wyrzekł się doczesnych zaszczytów i beztroskiego życia.
 • Został diakonem i delegatem papieskim w Konstantynopolu.
 • Po śmierci ojca swój dom rodzinny przekształcił w klasztor.
 • Poza tym zbudował 6 klasztorów benedyktyńskich poza Rzymem.
 • W 575 roku przywdział habit zakonny.
 • Po śmierci papieża Pelagiusza II w 590 roku kapłani i lud rzymski wybrali go na następnego papieża.
 • Był gorliwym pasterzem, opiekunem chorych i biednych.
 • Napisał wiele dzieł teologicznych.
 • Swą działalnością zasłużył na przydomek Wielki.
 • Od jego imienia nazwany został styl śpiewu liturgicznego – chorał gregoriański.
 • Zmarł w Rzymie w 604 roku.

 • Święty Grzegorz Wielki jest patronem:
  • nauczycieli,
  • muzyków,
  • chórzystów.
 • Dzień św. Grzegorza Wielkiego to 3 września.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]