Grzegorzewska Małgorzata

Małgorzata Grzegorzewska

 

(ur. 1964)

Anglistka, badaczka twórczości Szekspira.

Pracownik  Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się badaniem literatury i kultury okresu renesansu.

Szczególnie interesuje się okresem  dramatu elżbietańskiego  i poezją metafizyczną.

Autorka wielu artykułów i książek, m. in.

  • Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006).
  • Kamienny ołtarz (2007).
  • Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007).
  • Trop innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011),