„Róża oddana Danielowi Naborowskiemu” Jarosława Marka Rymkiewicza

  • Wiersz z tomu „Co to jest drozd?” (1973.
  • Nawiązuje do wiersza „Róża” Daniela Naborowskiego.
  • W wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza często pojawiają się postaci z epoki.
  • Daniel Naborowski to barokowy poeta metafizyczny.
  • Utwór stanowi nawiązanie do tradycyjnego gestu obdarowania kogoś różą na znak hołdu.
  • Jest to podobieństwo do samego Naborowskiego, który opisał to w swoim liryku.
  • Tytułowa róża stanowi wspólnotę myśli obu twórców.

Fragment

Ta sama róża nasze krótkie lata.
Ten sam który nas pędzi zefir z tego świata.
Te same ciernie które w duszy czynią ranę
Ten sam popiół dni nasze wszystkie przepłakane
To samo złote centrum w czarnych płatkach wrzące
Wszystkiemu ten sam koniec jest ten sam początek
To na dół to do góry z czasu się wynurza
Może to być poeta albo może róża.